Gudstjänster

Varje söndag samlas närmare 1.000 personer i Södermalmskyrkan och firar gudstjänst tillsammans. Klockan 10:00 har vi möte med härlig musik, umgänge, bön, predikan och undervisning. Våra möten är väldigt välbesökta och är självklart öppna för alla som vill komma. Efter mötet finns det möjlighet att stanna kvar och fika och ta del av gemenskapen i Cafet. Eftersom många olika nationaliteter är representerade i församlingen så tolkas våra gudstjänster till bland annat engelska, spanska, ryska och persiska. Varmt välkommen!