Om oss

 

Vi vill vara en öppen famn för varje människa och vill att man ska kunna känna sig som hemma hos oss! Vi har ända från starten på Mosebacke torg 1929 haft som mål att ha en positiv påverkan på samhället och att se till att varje människa får möjligheten att höra om Jesus. Detta har tagit sig uttryck på olika sätt genom tiden. På 50-talet fick man bland annat en utmärkelse av kung Gustaf V för arbetet med Södermalms barn.

Idag är Södermalmskyrkan huvudman för en kristen friskola, arbetar med slumskolor i Indien, och driver bibelskola. All denna verksamhet, tillsammans med olika typer av ”outreach” hålls av ett enda syfte – att nå ut med vad i tror på till våra vänner och medmänniskor.

Södermalmskyrkan vill hjälpa människor i alla tänkbara situationer och se till att varje individ får blomma ut i de gåvor hon fått.

I hemmen

När Jesus gick på jorden mötte han folks behov, botade de sjuka och betjänade de betryckta – men den mesta tiden la han på sina lärjungar. Han levde nära och lärde känna dem var och en personligen. I Södermalmskyrkan har du möjlighet att varje vecka finnas med i en cellgrupp, gemenskapsgrupp, där kan man få höra mer om vad Jesus gör i våra liv. Du får även gemenskap, nya vänner och vi hjälper varandra att vara en ”postiv påverkan på samhället om människorna runt omkring oss”.

Gemenskapsgrupperna har fått mer struktur genom G12-visionen, ett arbetssätt vi valt att arbeta med för att nå den vision församlingen har.

G12

I Södermalmskyrkan arbetar vi med G12 – ett sätt som hjälper oss att nå ut med det vi tror på, eftersom vi vill att alla ska få höra om vad Gud gjort i våra liv. Det är även en hjälp för att vi ska kunna bli lärjungar, lärlingar till Jesus. I gruppen får man en ledare som hjälper en in i en process av inre helande, upprättelse och ledarskapsträning. För att man senare ska kunna hjälpa andra.

G12 startade i församlingen Misión Carismática Internacional, MCI, vilken idag är den största församlingen i Latinamerika med över 200 000 medlemmar. César Castellanos har varit pastor där i över 25 år. Vid ett av hans många besök i världens största församlingar, med över 1.000.000 medlemmar, inspirerades han starkt av dr Paul Yonggi Chos starka tro och förtröstan på Gud. I den koreanska kyrkan arbetade man med gemenskapsgrupper. César såg hur Jesus arbetade med att träna sina tolv lärjungar och inspirerad av gemenskapsgrupperna föddes G12-visionen.

Vi arbetar med fyra grundläggande steg för att så många som möjligt ska få höra om Gud och vad han gjort i våra liv.

Vinna

Alla människor ska få möjligheten att höra om Jesus och att han finns idag, sen är det upp till var och en om man vill tro på det. För att människor ska få möjligheten att höra om Jesus så bjuder vi in andra till cellgrupperna, söndagsmöten, ungdomsmöten och andra events i Södermalmskyrkan.

Befästa

De som väljer att tro på Jesus och att han finns idag får genom cellen undervisning, omsorg och gemenskap. Man kan även gå en på encounter, en helg av undervisning där syftet är att man ska få en uppenbarelse om Jesu korsfästelse och bli förvandlad i ditt hjärta.

Träna

De som går på en encounter får uppleva en stark kärlek till Jesus och en längtan att få följa honom. Därför hålls efterencounter, lektioner som fördjupar sig i det man fått höra om på encountern. Varje person får sedan möjlighet att gå ledarskolan, där man får lära sig ännu mer om Bibeln och om Jesus. Ledarskolan är tillsammans med cellgruppen platserna där man tränas till att en dag själv leda en cellgrupp för sin vänner, som också kan få möta Guds kärlek på samma sätt som vi gjort.

Sända

När du gått klart ledarskolan och dina vänner fått höra om Gud och vad han gör idag, så är du redo att hjälpa dem genom din cellgrupp. Precis som du fick hjälp när du var helt ny. Bra va!