Våra pastorer

Pastor Lennart och Carolina Torebring har varit föreståndare och pastorer för Södermalmskyrkan sedan den 3 juni 2007, då kyrkans dåvarande pastor och föreståndare Bror Spetz gick hem till himmelen. De strävar hela tiden efter nya sätt att nå ut till det Stockholmarnas hjärtan, med drivkraften att se människor bli helade och upprättade. De brinner för att se en ny generation kristna ledare som har en positiv verkan på samhället om människorna runt omkring oss.

Historia

Lennart och Carolina kom till Stockholm 1986 och deras dröm var att snarast möjligt resa ut som missionärer. De kom dock överens med pastor Bror Spetz att stanna kvar i Stockholm och förbereda sig under ett års tid, innan de reste iväg. Denna förberedelse kom att bli lite längre än det trodde och de stannade kvar i Sverige i 13 år. Carolina blev förebedjare i Södermalmskyrkan, hon höll i en böneskola och undervisade även om bön på bibelskolan. Lennart arbetade inom näringslivet men arbetade även i kyrkan med evangelisation och mindre bönegrupper och blev senare även ledamot i församlingens styrelse.

År 1999 reste de dock tillslut iväg, tillsammans med hela familjen. Indien var destinationen men deras vistelse blev mycket kortare än beräknat då Bror kallade hem paret efter 18 månader då han behövde Lennart vid sin sida. Lennart började arbeta som VD för församlingen och ett år senare fick han en pastoral tjänst. 2004 blev även Carolina pastor i Södermalmskyrkan.

Bror Spetz sista ord till sina efterträdare var ”Fortsätt framåt! Ni kommer att gå i mina fotspår.”

Bloggen

Vill du lära känna våra pastorer lite mer? Läs deras blogg på www.lennartochcarolina.se

Idag

Församlingen växer ständigt och i pastorernas dagliga arbete ingår idag bland annat ansvaret för totalt ca 100 anställda. Församlingen är även huvudman för Kristna Skolan, en kristen friskola som 2009 tog emot utmärkelsen Stockholm stads kvalitetsutmärkelse.

Lennart och Carolina tjänar idag i Södermalmskyrkan tillsammans med sina barn och deras familjer. De har satt ett exempel på hur den kristna, prästerliga familjen kan fungera i funktion, kärlek och tillgivenhet. Deras äldsta dotter, Sofia, är tillsammans med maken Daniel Muñoz pastorer i församlingen. Dottern Joy och hennes man Mikael är engagerade i cellarbetet och i lovsångsarbetet. Sonen Michael är tillsammans med sin fru Louise församlingens ungdomspastorer.

Lennart och Carolina strävar hela tiden efter nya utmaningar och nya sätt att nå ut till det svenska folkdjupets hjärtan. De brinner för att se en ny generation kristna ledare som, med visionen som grund, tar hand om sin nästa och har inflytande över sitt land, dess värderingar och beslut. Drivkraften för deras arbete har alltid varit att se människor bli helade och upprättade.

Pastorerna 10 år